Epilepsiforeningen i Grenland-EFG

Legatet av 1979 til beste for personer med epilepsi bosatt i Grenlandsområdet. Legatets formål er å være til hjelp, støtte og oppmuntring for personer med epilepsi bosatt i Grenlandsområdet (Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn og Bamble). De til enhver tid disponible midlene kan blant annet benyttes til egenandeler, betaling av hjelp ved pleiebehov og til utgifter til turer/leiropphold og møter som arrangeres for personer med epilepsi. Midlene kan også benyttes til å gi informasjon og kunnskap om epilepsi overfor brukere, pårørende, fagmiljøer og øvrige omgivelser. Legatet skal i hovedsak virke til beste for alle som har epilepsi, og det skal ikke, verken direkte eller indirekte, bekoste bruk av alkohol eller tobakk. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, og summen som utdeles i inneværende år vil beløpe seg til ca. kr. 1200. Søknaden skal begrunnes slik at det konkret oppgis hva det søkes om.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her