Troms

Pauline og Olaf Kolsums legat (Tromsø)

Formålet er å yte støtte til ungdom fra Tromsø-området som tar utdannelse ved Universitetet eller høyskole med sikte på å kvalifisere seg til ledende stillinger i industri og forretningsvirksomhet i Nord-Norge. Les mer

Troms

Ragnhild og Øyvind Johnsens legat

Til fortsatt skolegang etter avsluttet grunnskole for ungdom fra Lavangen. Stipendiebeløp: Totalt til fordeling ca kr 8.000 i porsjoner fra kr 1.000 til kr 4.000. Les mer

Troms

Sigrid og Alf Løvbergs fond

Det skal det deles ut stipend til personer fra Målselv kommune som går på høyere utdanning. Søkere må ha bestått den fullstendige videregående skole. Les mer

Troms

Skånland kommunes kultur- og idrettsstipend

Skånland kommune deler ut kulturpris hvert annet år. Prisen utdeles til personer eller lag/foreninger som står eller har stått sentralt i Skånland kommunes kulturliv og gjort en fortjenestefull innsats. Alle innbyggere kan gi forsla... Les mer

Troms

SNN-fondet

SNN-fondet støtter prosjekter som skaper vekst og utvikling, aktivitet og kulturelt mangfold i Nord-Norge. Vi prioriterer støtte til små og mellomstore prosjekter. I spesielle tilfeller, kan fondet tildele større gaver til prosjekte... Les mer

Troms

Stabils legat

Stipend eller bidrag til ungdom hjemmehørende i Sørreisa kommune, for utdannelse for firskerinæringen eller nært beslektede næringer, eller for forskning innen samme. Les mer

Troms

Tranøy kommunes kulturstipend

Stipend kan søkes av ungdom fra Tranøy kommune som utdanner og perfeksjonerer seg for aktiv innsats for kulturlivet i kommunen. Stipend deles ut år som ender på liketall. Les mer

Troms

Troms Fylkeskommune Kultur

* Redningsplanken: Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til... Les mer

Troms

Troms Fylkeskommune Natur og Miljø

* Turskiltprosjektet - skilting og merking av turruter: Formålet med skiltingen og merkingen er å skape mer aktivitet i friluft i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Tilskuddet skal gå til merking og skilting av turløyper i t... Les mer