Anny og Nils Buresunds legat

Formål: Å tilgodese syke og vanskeligstilte barn som er bosatt eller oppholder seg i Tromsø kommune. Barn med MS eller lignende sykdommer er fortrinnsberettiget. Tilskudd gis til en eller flere enkeltpersoner og til grupper av barn.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her