Harstad Arbeidersamfunds Minnefond

Til minne om Aage Rønning og Sigurd Simensen. Minnefondet kan dele ut stipendier på inntil kr 30.000 til: - Ungdom under utdanning innenfor musikk og drama som har tilknytning til Harstad. Faglige kvalifikasjoner må dokumenteres. - Unge kvinner og/eller menn som arbeider med/innenfor et prosjekt som tar opp sosiale utfordringer bygd på solidaritet og humanisme. - Lag/forening/institusjon med spesiell vekt på tiltak rettet mot de svakeste i samfunnet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her