Ingvald Johansens utdanningsfond for ungdom fra Troms

Hvem er legatet for?
Ungdom fra Troms fylke som tar mastergrad ved UiT Norges arktiske universitet. Hovedhensikten er å bidra med økonomisk hjelp til mastergradsstudenter som søker studieopphold i utlandet, 1 til 2 semestre.

Hvor og hvordan kan man søke?
Formålet er å yte økonomisk støtte til ungdom fra Troms fylke som tar mastergrad ved UiT Norges arktiske Universitet med sikte på å kvalifisere seg til stillinger innen medisin, aqua-forskning, industri og forretningsvirksomhet i landsdelen.

Kriterier
Likeverdige:
Tidligere oppnådde resultater og karakterer.
Studieplan for oppholdet ved utenlandsk universitet.
Finansieringsplan for oppholdet.

Deretter:
Hensikten med studieløpet med tanker om fremtidig arbeidsmuligheter
i landsdelen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her