Mariane og Rolf Bjørns fond

Til videreutdanning av lærere og elever ved Breivika vg skole, - midlene skal fortrinnsvis tildeles elever og lærere annethvert år. I partallår til elever og i oddetallsår til lærere. Med lærere menes i denne sammenheng alle som er tilsatt i pedagogiske stillinger og underlagt rektor ved skolen. For denne gruppen prioriteres søkere som tar utdanning i fag/emner som skolen i særlig grad har behov for å få dekket. Det kan ev. knyttes krav om bindingstid til lærerstipendene. Elever er alle som er registrert ved skolen. Ved tildeling av stipend til elever, legges det vekt på søkernes tidligere prestasjoner, utdanningens betydning for landsdelen og søkerens økonomiske situasjon. Til fordeling ca kr 40.000 pr år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her