Troms Fylkeskommune Næring

* Regionale utviklingsmidler: Midlene skal brukes til å støtte tilretteleggende prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling gjennom kompetanseheving, forskning og utvikling, samarbeid mellom kommuner, næringsliv og andre.
* Fiskeflåtefond: Fylkeskommunalt fiskeflåtefond er en ordning som skal bidra til styrking og utvikling av den mellomstore fiskeflåten i Troms, fortrinnsvis fra 15 meter og oppover.
* Næringsstrategier, FoU og kompetanse: Utlysningen strekker seg mot prosjekter som skal bidra til utvikling av regionale fortrinn, spesialisering, kunnskapsbasert næringsliv og kompetansearbeidsplasser. Utlysningen søker prosjekter som styrker samarbeidet mellom bedrifter seg imellom (utvikling av næringsmiljøer, klynger) og bedrifters samarbeid med forskningsmiljøer, i tillegg til prosjekter som bidrar til å utvikle FoU-institusjonene i Troms og landsdelen. Prosjekter som bidrar til økt samarbeid internasjonalt kan være aktuelle for programområdet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her