Troms Fylkeskommune Natur og Miljø

* Turskiltprosjektet - skilting og merking av turruter: Formålet med skiltingen og merkingen er å skape mer aktivitet i friluft i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Tilskuddet skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka og Manual for turskiltprosjektet.
* Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet: Tilskudd til tilrettelegging i tilknytning til turløyper etc. Gjelder tilskudd til annen tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt etc.
* Friluftslivsaktiviteter: Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, som f.eks. organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.
* Tilskudd til vilttiltak: Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjonar, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her