Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere i Troms

Tildeles kunstnere som er bosatt og har vært virksomme i Troms de siste tre år. Arbeidsstipendet er på kr 100.000 og utdeles hvert annet år, partall.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her