Vest-Agder

Margit og Karl Kvaviks legat

Kan søkes av ungdom som er ferdig med videregående skoler, og som er blitt tatt opp som student ved høgskoler i Norge eller i utlandet. Søkere må være fra Lyngdal. Stipendet gis til elever med spesielle interesser innen kunst, kultu... Les mer

Vest-Agder

Nicola og Gunnar Vallemoens legat

Det deles ut stipend til alle former for landbruksutdanning på alle trinn. Søkeren må være bosatt i Lindesnes og må fullføre utdanningen for å få utbetalt hele stipendiet. Stipendiebeløp til fordeling ca 25.000. Les mer

Vest-Agder

Sirdal kommunes Kulturstipend/idrettsstipend

Alle som har virke innenfor det utvidete kulturbegrepet kan søke om stipend. Søkere må ha fylt 16 år. Stipendordninga skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning. Ordninga retter seg spesielt mot ungdom som sa... Les mer

Vest-Agder

Stiftelsen Christiansand Børs

Formål: Yte bidrag for høyere utdannelse, fortrinnsvis merkantil utdannelse. Døtre og sønner av borgere av Kristiansand og nærliggende kommuner bør ha fortrinnsrett. Les mer

Vest-Agder

Søgne kommunes kulturstipend

Til konkrete tiltak som f.eks. studier, reiser, kurs e.l. der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg som utøver eller instruktør innenfor kultur- og idrettsområdet. Søkeren må være bosatt i Søgne eller ha spesiell tilkny... Les mer

Vest-Agder

Sørlandets Kompetansefond

Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støt... Les mer

Vest-Agder

Trygve Tellefsens legat

Legatet ytes til utdannelse av lovende og evnerike barn eller unge mennesker, fortrinnsvis de som har mistet sine foreldre, eller uforskyldt helt eller delvis mangler støtte hjemmefra. Barn og unge fra Sandefjord og Kristiansand er... Les mer

Vest-Agder

Vest-Agder Fylkeskommune Kultur

Det gis tilskudd til kulturtiltak som har regional interesse. Det kan søkes støtte til festivaler, forestillinger, utstillinger, prosjekt og utgivelser innenfor områder som musikk, teater, dans, visuell kunst, litteratur, film, idre... Les mer