Cultiva

Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse (Cultiva), forvalter pr. 31.12.08 1668 millioner kroner. Realavkastningen brukes til utdeling. Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen. Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet. Cultivas verdier: Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører, engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår som premissleverandør for videre utvikling av Kristiansand og modig ved at man tør å gå nye veier og være langsiktig. Cultiva investerer i kunst- og kulturproduksjoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her