Flekkefjord kommunes kulturstøtte

* Kulturpris. Tildeles enkeltpersoner, grupper eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen består av diplom, gave og kr 5.000.
* Kulturstipend. Tildeles personer som er født, bosatt i eller har nær tilknytning til kommunen. Stipendet kan tildeles utøvende kunstnere, kunstnere under utdanning, kulturarbeidere og idrettsutøvere. Det gis som et arbeidsstipend/utdanningsstipend/reisestipend. Stipendbeløpet er kr 20.000 og kan gis til en eller flere søkere.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her