Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier: A. Arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere: Fortrinnsvis til utøvende kunstnere født i Kristiansand og/eller har vært bosatt i Kristiansand de siste fem år. Søkere må kunne vise til debut, separat/kollektiv utstilling, utgitt verk e.l. B. Etableringsstipend til nyutdannede kunstnere: Til person som har avsluttet en kunstfaglig utdanning, eller har utgitt ett litterært verk, og skal etablere seg i Kristiansand som utøvende kunstner. Stipendet kan brukes til utstyr, arbeid eller reise. C. Utdanningsstipend til unge kunstnere: Til personer under 30 år, hjemmehørende i Kristiansand som har fullført v.g. skole, og er i kunstfaglig utdanningssituasjon. Utdanningen må være godkjent av Staten som høyere utdanning eller være en forskole til en formell utdanning. Faggruppene kunsthåndverk og billedkunst prioriteres.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her