Leif Hüberts legat for støttetiltak for unge i Søgne og hjelp til humanitær og sosial innsats

Legatets formål er: - å yte økonomisk støtte til tiltak som fremmer/støtter opp under gode oppvekstvilkår, - å yte økonomisk støtte til ungdom fra Søgne som tar utdanning utover videregående skole, - å yte økonomisk støtte til humanitær og sosial innsats med stor grad av egenaktivitet/frivillighet for ungdom i Søgne kommune. Støtte kan gis både til offentlig og private organisasjoner og arrangementer, samt enkeltpersoner. Det deles ut midler fra legatet hvert annet år, i partallsår. Søknadsfristen er 1. mars

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her