Vest-Agder fylkeskommunes kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å styrke kunstnernes mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekter. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke følgende stipend:
* Kunstnerstipend. Fylkeskommunen deler ut 4 stipend á kr 40 000. Søkere må være fra eller bosatt i Vest-Agder.
* Idrettsstipend. Det deles ut tre stipend á kr 40 000. Søkere må være fra Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker kan også søke.
* Arbeidsstipend for kunstnere. Det deles ut 2 stipend på kr 100 000, det ene er øremerket yngre kunstnere (under 40 år). Stipendene deles normalt ut for ett år og utbetales ved stipendårets begynnelse.
* Utvekslingsstipend for kunstnere. Stipendet er på kr 50 000. Det skal styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av kunnskap og kunstprosjekter.
* Fylkeskulturprisen. Prisen er på kr 50 000 og et kunstverk. Den skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder og tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet.
* Frivillighetspris for arbeid med barn og unge. Prisen er på kr 25.000. Den skal være en stimulans til en enkeltperson, organisasjon eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat av barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder.
* Miljøpris. Prisen er på kr 25.000 og et grafisk trykk. Prisen skal tildeles for særlig fortjenesteverdig innsats innenfor det som ligger i begrepet miljøarbeid. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, organisasjoner, bedrifter, skoler, offentlige etater etc.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her