Vestfold

Kjøpmann Bertel O. Steens Legat

Legatets formål er å støtte studenter fra Larvik-distriktet økonomisk innenfor tekniske, økonomiske og juridiske emner på høyskoler eller universitet. Les mer

Vestfold

Alfhild og Thor Dahls legat

Til bekjempelse av hjerte-/kar-, lunge- eller kreftsykdommer. Det kan søkes om tildeling til formålene enten som tilskudd til enkeltpersoner som behandles for nevnte sykdommer, eller til formål som er med på å bekjempe sykdommene Sø... Les mer

Vestfold

Allums legater

Til ungdom fra Hedrum som går på jordbruksskole, husholdningsskole eller folkehøyskole og bor på vedkommende skoles internat. Fagvalg må være relatert til jordbruk, hushold eller tidligere allmenne folkehøyskolefag. Utdeling av tils... Les mer

Vestfold

Direktør Andreas Raastads legat

På legatstifterens fødselsdag, den 2. februar foretas utdeling av legatet til følgende formål: 1. Til trengende. Først kommer i betraktning direktør Andreas Raastads slektninger, uansett hvor de bor. Deretter andre personer som er b... Les mer

Vestfold

Else og Josef Haraldsens allmennyttige fond

Stipend til unge kunstnere - det være seg skapende eller utøvende - med tilknytning til Tønsbergdistriktet, utdeles årlig søndag, medio mars. Det forutsettes at stipendiaten er til stede. Stipendet kan dekke utgifter til innkj... Les mer

Vestfold

Familien Wilhelmsens legat

Til trengende i Tønsberg og Nøtterøy. Personer innen sjømannsyrket, deres enker eller andre etterlatte samt personer som lider av fremtredende folkesykdom har et visst fortrinn. Les mer

Vestfold

Felleslegatet for undervisning i Larvik kommune

Legatets formål er å hjelpe ungdom hjemmehørende i Larvik som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og/eller voksenopplæring. Ved ti... Les mer