Vestfold

Ole Arnt Stavnum og hustrus legat

Til all videregående utdanning for ungdom og til gamle og uføre hjemmehørende i Stokke kirkesogn. Stipendiebeløp ca kr 1.000 til fordeling. Kunngjøring i september. Les mer

Vestfold

Re kommunes legater

*Melbostad, Valmestad, Valmestad og Gjessings legater Legatets formål: Kirkelige- og kulturelle formål og/eller formål som kommer barn og unge til gode i Re kommune. Fortrinnsberettigede skal være sangkor, orkestre og musikkorps s... Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes kulturstipend

Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord skal dele ut kulturstipend. Stipendet er på 7500 kroner. Det blir valgt ut inntil fem stipendmottakere. Søkerne vurderes av kultur- og fritidsutvalgets pris- og stipendkomite. Kultursti... Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes legater

* Olav Ringdal d.y.'s og Ester K. Hesselbergs utdanningslegat. Legatets avkastning skal anvendes til utdannelse fortrinnsvis i England, av evnerik ungdom fra Sandefjord etter at de har tatt eksamen ved videregående skole eller tilsv... Les mer

Vestfold

Sandefjord Menigheters Felleslegat

Legatet er opprettet ved at 38 mindre legater i Sandefjord menigheter er slått sammen til et felleslegat. De som kan søke om tildeling er vanskeligstilte, syke og trengende i Sandefjord kommune. Utdelingsbeløp ca 50.000 kr pr år. Les mer

Vestfold

Stipend/legat for unge studenter fra Vestfold

Vår stipendordning kan gi deg støtte til videre utdanning. Stipendets formål er å støtte ungdom som er hjemmehørende i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommune og som utdanner seg utover videregående skole. Les mer

Vestfold

Tjøme kommunes offentlige legater

FELLESLEGAT I: Avkastningen deles ut til aldersboliger, veldedige og samfunnsnyttige formål i Tjøme kommune. Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde verdige trengende bosatt i Tjøme kommune. Ligningsopplysninge... Les mer

Vestfold

Tønsberg håndverk- og industriforening HJELPEFONDET

Til: Aktive medlemmer av foreningen og deres etterlatte samt stipend til evnerik ungdom fra bedrifter som ved medlemskap er tilknyttet foreningen. (Yngre håndverkere kan få støtte til fortsatt utdanning i sitt fag fra Harald og Olg... Les mer