Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til nasjonal og internasjonal drift. Bevilgningene fastsettes hvert år i statsbudsjettet. For tilskuddsåret 2009 var rammene slik: ca kr 83 mill til nasjonal grunnstøtte, kr 3,1 mill til internasjonal grunnstøtte. Organisasjoner som tidligere har fått støtte til drift fra Fordelingsutvalget, vil automatisk få tilsendt søknadsskjema. Søknadsskjema og regelverk kan hentes ned fra Fordelingsutvalgets hjemmeside.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her