Frk. Therese Meyns Legat

Legatets formål er å yte bidrag eller utdeling av gaver til eldre som oppholder seg på institusjon i Oslo og Akershus. Utdelingene skal bidra til økt trivsel for den enkelte og samtidig gi institusjonen en mulighet til å gi et bedre tilbud til sine beboere. Bidrag kan også gis til eldre trengende personer som ikke befinner seg på institusjon.Bidrag skal ytes gjennom foreninger, organisasjoner og organiserte tiltak som beskjeftiger seg med eldres velferd. Dette forutsettes gjennomført ved at midler, etter søknad, stilles til rådighet. Midlene kan brukes til innkjøp av konkrete gjenstander (f.eks. moderne audiovisuelt utstyr) eller som pengegave (bidrag) til forskjellige tiltak og arrangementer. Oppfyllelse av formålet skal skje på humanitært grunnlag.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her