Haraldsplass Diakonale Stiftelse sitt legat for diakonal virksomhet

Legat for diakonal virksomhet. Formål: Å gi tilskudd til diakonale tiltak i Bjørgvin bispedømme. Diakonale tiltak for barn og unge skal spesielt tilgodeses. Legatets midler er fordelt fram til 2018. Søknadsfrist deretter blir som tidligere 15. november.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her