Helle Bennetts Almennyttige fond

Formål: Å støtte veldedige og almennyttige aktiviteter og tiltak, både innenfor og utenfor Norges grenser. Både humanitære og kulturelle tiltak kan
støttes. Det ytes ikke bidrag til ordinære studiestipend/studiereiser, og som hovedregel ytes ikke støtte til veletablerte organisasjoner. Bare de som
innvilges bidrag vil få svar på sine søknader.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her