Odd Ryghs stiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kristent arbeid, tiltak som har til hensikt å løfte mennesker ut av fattigdom og sosial nød, katastrofehjelp, arbeid for rusavhengige, samt til utdanning eller andre stimulerende tiltak for barn og unge.
Det gis ikke støtte til enkeltpersoner til private formål.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her