Stiftelse 99

Formål:
1. Forebygge fat-etiske overtramp og overgrep fra psykolog, lege eller annet autorisert helsepersonell som utfører samtaleterapi.
2. Bidra til å støtte mennesker som har vært utsatt for fag-etiske overgrep under samtaleterapi, som definert over.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her