Ånun Lund Rej Stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig fortåelse. Målgruppen er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassisk musikk, komposisjon, tegning/ maling, skriving eller prosjekter om andre kulturer. Øvre aldersgrense på søkertidpsunktet er 15 år i musikk og 12 år i øvrige grener. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her