EO-fondet

EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deles ut til elevråd rundt om i landet. Alle skoler som er medlem i Elevorganisasjonen kan søke penger fra fondet.
Hver skole kan hvert år søke om inntil 35 000 kroner, og man kan søke om penger innenfor de tre følgende kategoriene:

- Inntil 10 000 kroner: Arrangementer for hele skolen, som f. eks. idrettsdag, temadag, utflukt, etc.

- Inntil 15 000 kroner: Arrangementer i forbindelse med Operasjon Dagsverks internasjonale uke.

- Inntil 25 000 kroner: Arrangementer eller tiltak som styrker elevrådet og elevdemokratiet på skolen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her