Lions ungdomspris

Lions ungdomspris skal gis til en ungdom/eller en gruppe ungdommer som gjennom frivillig innsats i sitt lokalsamfunn har gjort en spesiell innsats for sine medmennesker. Prisen kan kun deles ut til ungdom mellom 16 og 21 år. Forslagstiller må vedlegge en fyldig redegjørelse av kandidatens innsats. Lions ungdomspris består av pengegave på 50.000,- samt diplom og prissymbol. Prisbeløpet skal tilfalle et prosjekt som prisvinneren er tilknytte eller ønsker å støtte og disponeres i samråd med MDYC og forslagstiller. Prisen deles ut under Lions Riksmøte. Kostnaden vedrørende mottagers reise og opphold dekkes av ungdomskontoen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her