Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med en grunnkapital på kr 75.000. Avkastningen av fondets kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september.
Statutter

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig funksjonshemmede barn til gode. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det gis bare unntaksvis tildeling mer enn to år på rad.

Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted på eller før 22. september.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her