Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnet de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi. Det er kun søkere fra områdene Agder, Rogaland og Hordaland som kan søke om gaver fra stiftelsen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingen skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere enkeltpersoner, foreninger og lag til å dra i gang nye og gode iniativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Stiftelsen prioriterer følgende områder i den allmennyttige virksomheten:
Barn og unge
Oppvekstmiljø
Idrett
Friluftsliv
Samfunnssikkerhet
Kultur

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her