Stiftelsen Barn av Jorden

Stiftelsens formål er å hjelpe vanskeligstilte eller nødlidende barn hvor som helst i verden, også i Norge. Hvert år i juni deler stiftelsen ut et enkeltbeløp på 150.000 kroner i form av Barn av Jordens pris. Den går til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som over tid har arbeidet seriøst og målrettet for å bedre barns oppvekstvilkår og livskvalitet.


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her