Legater til kvinner

Marie H. Werners legat

Formål: Økonomisk understøttelse av eldre damer av den dannede klasse, som uforskyldt er kommet i den situasjon at de er blitt ute av stand til å forsørge seg selv. Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende søkerens s... Les mer

Legater til kvinner

Grosserer Thomas Wilmers legat

Legatet eier to gårder sentralt i Oslo. Leilighetene leies ut i henhold til legatets formål til yngre kvinner i de nedenfor nevnte yrker. Det er venteliste, og man må dokumentere at man har fast jobb samt fremvise attest fra arbeids... Les mer