Legater til kvinner

Julie Knuths stiftelse

Formål: Å gi verdige døtre av embetsmenn eller verdige døtre av eiere av landeiendommer eller gård- og grunneiere i byene i Norge, Sverige og Danmark et årlig bidrag så lenge de er ugifte. Bidraget deles ut om høsten og er på kr 1.... Les mer

Legater til kvinner

Marie H. Werners legat

Formål: Økonomisk understøttelse av eldre damer av den dannede klasse, som uforskyldt er kommet i den situasjon at de er blitt ute av stand til å forsørge seg selv. Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon vedrørende søkerens s... Les mer

Legater til kvinner

Grosserer Thomas Wilmers legat

Legatet eier to gårder sentralt i Oslo. Leilighetene leies ut i henhold til legatets formål til yngre kvinner i de nedenfor nevnte yrker. Det er venteliste, og man må dokumentere at man har fast jobb samt fremvise attest fra arbeids... Les mer