Julie Knuths stiftelse

Formål: Å gi verdige døtre av embetsmenn eller verdige døtre av eiere av landeiendommer eller gård- og grunneiere i byene i Norge, Sverige og Danmark et årlig bidrag så lenge de er ugifte. Bidraget deles ut om høsten og er på kr 1. 500. Nye medlemmer må betale kr 800 i innskrivningspenger. Beløpet kan evt. trekkes fra legatporsjonen for det første året. Stiftelsen kan ha inntil 25 legatarer. Personer som har vært straffedømt eller har dårlig vandel kan ikke innskrives i stiftelsen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her