Legater til syke og uføre

Einar Eriksens legat

Støtte til omskolering, utdannelse og undervisning for blinde v/ Bergen Blindeforening, døve v/ Bergen Døveforening og allergikere/astmatikere v/ Bergen Astma- og Allergiforening. Til utdeling: ca kr 10.000. Les mer

Legater til syke og uføre

Elise og Ole Gotaas fond

Kan etter søknad gi individuell støtte på inntil kr. 20.000 til poliomyelittrammede til økt livskvalitet, tilrettelegging, hjelpemidler og rekonvalesens m.v. Tildeling skjer normalt i juni og desember hvert år. Det må gis konkrete o... Les mer

Legater til syke og uføre

Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn

Formål: Å initiere og fremme forskning og forskningsrelaterte prosjekt med sikte på å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn/ungdommer/voksne som er født med hjertesykdom eller som har ervervet slik sykdom i barne- e... Les mer

Legater til syke og uføre

Halfdan Hjorth og hustru Randine, f. Kolstads legat

Legatets formål er å yte hjelp til personer som lider av psoriasis, cerebral parese, leddgikt eller lignende kroniske sykdommer, og til pasienter tilknyttet Haraldsplass Diakonale Sykehus, med alvorlig, langtkommet sykdom med behov... Les mer

Legater til syke og uføre

Josef Dellmondo og Bjørn Hovdes legat til nervelidende

Støtte til personer med nervelidelser (psykiske eller nevrologiske sykdommer), og som av den grunn er kommet i økonomiske vanskeligheter.Det deles ut legatporsjoner på mellom kroner 2000 og 3000, avhengig av antall søkere. Det er ik... Les mer

Legater til syke og uføre

Kari Thrane-Steens fond

Fra avkastningen av fondet skal det hvert år utdeles et utdanningsstipend til ungdom som har epilepsi og er mellom 17 og 30 år. Normalt skal det gis støtte til en eller flere søkere som er igang med eller planlegger utdannelse utove... Les mer

Legater til syke og uføre

Kreftforeningens økonomiske pasientstøtte

Pasientstøtte Kreftforeningens legater øremerket kreftsyke og deres pårørende. Kreftforeningen forvalter flere legater og gaver som har som formål å yte støtte til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av... Les mer