Legater til syke og uføre

Kreftforeningens økonomiske pasientstøtte

Pasientstøtte Kreftforeningens legater øremerket kreftsyke og deres pårørende. Kreftforeningen forvalter flere legater og gaver som har som formål å yte støtte til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av... Les mer

Legater til syke og uføre

M.J. Veum og hustrus legat

Legatet prioriterer tildeling til institusjoner som arbeider for å bistå de som befinner seg i en vanskelig livsituasjon og institusjoner med barn og unge som målgruppe er særlig prioritert. Legatet prioriterer tiltak med en nøktern... Les mer

Legater til syke og uføre

Multippel Sklerose Forbundets legater

* Jenny og Mikkjel Gjerdes legat. Til Multippel Sklerose-syke, til hjelp i hjemmet eller til dekning av opphold ved behandling for personlige assistenter. * Fredrikke Johanne Breda's legat. Til støttetiltak til personer under 35 år... Les mer

Legater til syke og uføre

Norges Handikapforbunds stiftelser

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år. Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond: Det interessepoli... Les mer

Legater til syke og uføre

Norsk Revmatikerforbunds barnefond

Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og unge (opptil 18 år) med revmatiske sykdommer. I enkelte tilfeller også med ledsager. Støtte gis til: A) Behandlingsreiser/rekreasjonsreiser til steder i Syden med gunstig klima.... Les mer

Legater til syke og uføre

Oslo Sanitetsforenings legater

Oslo Sanitetsforening har to legater og fond. *Oslo Sanitetsforening venners fond Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til enkeltpersoner og andre, herunder forskning, til beste for den virksomhet som ligger under Oslo Sa... Les mer

Legater til syke og uføre

Ruth Helfjordsfond

Ruth Helfjords fond er opprettet for trivsels- og velferdstiltak for kreftsyke- og andre alvorlig syke barn og deres familier i Finnmark. Ruth Helfjord var fra Vadsø, og var fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark... Les mer

Legater til syke og uføre

Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Les mer

Legater til syke og uføre

Solveig og Leif Hærums legat

Revmatikere og foresatte for barn som har revmatiske lidelser, og som er bosatt i Rogaland, Vest-Agder eller Aust-Agder, kan søke fra stiftelsen. Det kreves at søker/barn har en revmatisk lidelse som er diagnosert av spesialist i re... Les mer

Legater til syke og uføre

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

Legatets formål er å yte hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Støtte til feriereiser har i de senere år vær... Les mer