Legater til syke og uføre

Kjetil Eikas legat

Legatet sine midlar skal nyttast til tiltak som vil vera til føremun for psykisk utviklingshemma. Det blir lagt vekt på at tiltaka gir grunnlag for individuelt tilpassa tilbod. Les mer

Legater til syke og uføre

Kreftforeningens økonomisk pasientstøtte

Kreftforeningens legater øremerket kreftsyke Kreftforeningen forvalter flere legater og gaver som har som formål å yte støtte til kreftpasienter som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Legatet gir... Les mer

Legater til syke og uføre

Kristiansund Skipperforenings Hjelpekasse

Hjelpekassens formål er: - Å gi gaver og blomster til medlemmers begravelse. - Å gi gaver til fortjente medlemmer og blomster til disses fødselsdager. - Å gi støtte/bidrag til medlemmer eller etterlatte enker, herunder velf... Les mer

Legater til syke og uføre

Legater i navnet til Vestlandske Blindeforbund

Legatstyret for tidligere Vestlandske Blindeforbunds 4 ulike legater skal dele ut renteavkastningen til medlemmer av NBF som er bosatt i Møre og Romsdal. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder etter søknad. Legatene er:... Les mer

Legater til syke og uføre

M.J. Veum og hustrus legat

Legatet blir fortrinnsvis utdelt til institusjoner. Ubemidlede som på grunn av sykdom eller uførhet har vanskelig for å forsørge seg selv kan også søke. Legatet lyses ut i dagspressen i mars–april hvert år, og deler ut ca kr 300.000... Les mer

Legater til syke og uføre

Multippel Sklerose Forbundets legater

* Jenny og Mikkjel Gjerdes legat. Til Multippel Sklerose-syke, til hjelp i hjemmet eller til dekning av opphold ved behandling for personlige assistenter. * Fredrikke Johanne Breda's legat. Til støttetiltak til personer under 35 år... Les mer

Legater til syke og uføre

Nini og Arne Durbans astmafond

Elever ved Den Norske Skole, Gran Canaria, kan søke om stipend fra Nini og Arne Durbans astmafond. Kun elever med astma kan søke. Medlemskap i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en forutsetning. Til fordeling er ca kr 100.000. Les mer

Legater til syke og uføre

Norges Blindeforbunds legater

*Norges Blindeforbunds legat for hjelp til selvhjelp: Legatets formål er å yte økonomisk støtte til blinde og svaksynte ved konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp. *Norges Blindeforbunds Utdannings- og opplær... Les mer

Legater til syke og uføre

Norges Døveforbunds felleslegat

Det er midler til følgende formål: - Stipendier til studiereiser - Utdanningsstipend for døve - Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve Les mer