Legater til syke og uføre

Norges Handikapforbunds stiftelser

Norges Handikapforbund (NHF) har tre legater: * Norges Handikapforbunds rettighetsfond. Fondet skal bidra til finansiering av omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medle... Les mer

Legater til syke og uføre

Norsk Revmatikerforbunds barnefond

Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og unge (opptil 18 år) med revmatiske sykdommer. I enkelte tilfeller også med ledsager. Støtte gis til: A) Behandlingsreiser/rekreasjonsreiser til steder i Syden med gunstig klima.... Les mer

Legater til syke og uføre

Oslo Sanitetsforenings legater

*Legat for revmatiske pasienter Legatets formål er å yte økonomisk støtte til revmatiske pasienter, herunder yte bidrag til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler. *Utdannelse for revmatiske pasienter Legatets formål skal være... Les mer

Legater til syke og uføre

Ruth Helfjordsfond

Ruth Helfjords fond er opprettet for trivsels- og velferdstiltak for kreftsyke- og andre alvorlig syke barn og deres familier i Finnmark. Les mer

Legater til syke og uføre

Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Les mer

Legater til syke og uføre

Solveig og Leif Hærums legat

Revmatikere og foresatte for barn som har revmatiske lidelser, og som er bosatt i Rogaland, Vest-Agder eller Aust-Agder, kan søke fra stiftelsen. Det kreves at søker/barn har en revmatisk lidelse som er diagnosert av spesialist i re... Les mer

Legater til syke og uføre

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

Legatets formål er å yte hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Støtte til feriereiser har i de senere år vær... Les mer