Legater til syke og uføre

Tannlege Hans Holmsen og Gudrun Holmsens legat

Revmatikere kan søke støtte til formål som kan bedre vedkommendes funksjonsevne. Det gjelder forhold som ikke helt eller delvis dekkes av det offentlige og som ikke allerede er betalt av søkeren. Det er en sterk økonomisk behovsprøv... Les mer

Legater til syke og uføre

Tina og Martin Magnesens legat til ubemidlede syke

Legatet etter Tina og Martin Magnesen skal gå til ubemidlede syke og ubemidlede rekonvalesenter. Støtten skal gå til behandlingsopplegg som ikke dekkes av det offentlige. Behandlingsopplegg som passer inn under formålet er - tann... Les mer

Legater til syke og uføre

Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Målgruppe: Personer med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser, som oppholder seg i Norge. Søkere med lav inntekt og formue prioriteres. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Formål: S... Les mer

Legater til syke og uføre

Ørdal og Jensens legat

Legatets formål er at midlene som utdeles skal nyttes til å fremme tiltak for psykisk utviklingshemmede i Norge, i første rekke på Vestlandet. Les mer