Anna Marie og Johan Falkbergets legat til MS-rammede

Legatet yter økonomisk støtte til multippel sklerose-rammede personer bosatt i Norge. Støtten er først og fremst ment å gå til hjelpemidler i det daglige liv.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her