Felleslegatet for Døve

Formål: Å fremme arbeidet for døve i Norge ved nødvendig hjelp eller støtte til døve, eller på annen hensiktsmessig måte. Støtten kan gis til den enkelte eller til en institusjon som arbeider aktivt for de døve. Følgende områder prioriteres: Det kirkelig-sosiale døvearbeidet, vanskeligstilte døve - også eldre, utdannelse av døve, anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke, arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo, støtte til utvikling av tegnspråkferdigheter for personer som skal arbeide/arbeider blant døve samt opplæring av døvetolker.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her