Forskningsstiftelsen for Foreningen for hjertesyke barn

Formål: Å initiere og fremme forskning og forskningsrelaterte prosjekt med sikte på å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn/ungdommer/voksne som er født med hjertesykdom eller som har ervervet slik sykdom i barne- eller ungdomsalder og deres familier, samt familier som har mistet sitt hjertesyke barn/ungdom.
Forskningsstiftelsen skal støtte forskning som gagner hele mennesket, herunder medisinsk- og kirurgisk forskning. Stiftelsen skal også støtte forskning som ser på andre fagfelt som kommer barn, unge og voksne med medfødt hjertefeil til nytte. Slike fagfelt kan være på utfordringer som lese- og skrivevansker, konsentrasjonsproblemer, motoriske og fysiske utfordringer samt ernæring og tilrettelegging.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her