Haldis og Collin Eriksens minnefond

Midler til utdanning eller stimuleringstiltak for fysisk funksjonshemma.
ondet skal engang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis som stimuleringstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom, generelt. Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

I denne omgangen er det CA 10 000 kr til utdeling.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her