Konsul Alexander Berg og hustrus legat til hjelp for ubemidlede vanføre bosatt i Norge

Konsul Alexander Berg og hustrus legat til hjelp for ubemidlede vanføre bosatt i Norge deler ut porsjoner à ca kr 3.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her