Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Målgruppe: Personer med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser, som oppholder seg i Norge. Søkere med lav inntekt og formue prioriteres. Både enkeltpersoner og grupper kan søke.
Formål: Støtte til alt som kan gi glede, f.eks. ferieturer, kultur, aktiviteter, det lille ekstra i hverdagen. Støtten skal gå uavkortet til personen og ikke dekke personalutgifter e.l. Det som skal dekkes av institusjoner, NAV osv. faller utenfor. Til utdeling ca kr. 100 000 fordelt på omkring 20-50 søkere.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her