Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Eva Randi og Carl Johan Nilsens legat

Det deles hvert år ut en del av avkastningen til døvblinde som er ubemidlet eller svakt bemidlet, eller til tiltak som direkte hjelper døvblinde. Søknad om støtte må inneholde nøyaktig beskrivelse av formålet. Det må medsendes nødve... Les mer