Eva Randi og Carl Johan Nilsens legat

Det deles hvert år ut en del av avkastningen til døvblinde som er ubemidlet eller svakt bemidlet, eller til tiltak som direkte hjelper døvblinde. Søknad om støtte må inneholde nøyaktig beskrivelse av formålet. Det må medsendes nødvendig dokumentasjon, siste års ligningsattest for privatpersoner og årsregnskap og budsjett for organisasjoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her