Godseier Thoning Owesens legat for blinde hjemmehørende i Det nordenfjeldske Norge

De årlige inntekter fra Thoning Owesens legat skal anvendes til beste for ungdom, voksne og eldre som er sterkt svaksynte eller blinde, hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge. Midlene kan etter søknad tildeles den enkelte synshemmede som støtte til å fullføre utdanning, etablering og tilrettelegging i yrke eller bolig, eller til prosjekter/tiltak som kan bidra til bedre livskvalitet. Midlene kan også benyttes til støtte for aktiviseringstiltak og inntektsgivende arbeid for synshemmede.

Søkere må være tilhørende i det nordenfjeldske Norge. Dette inkluderer Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, samt følgende kommuner i Møre og Romsdal: Vestnes, Rauma, Sandøy, Midsund, Aukra, Fræna, Molde, Nesset, Sunndal, Gjemnes, Eide, Averøy, Kristiansund, Tingvoll, Smøla, Aure, Halsa, Surnadal og Rindal kommuner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her