Norges Blindeforbunds legater

Søk et legat for økonomisk avlastning
Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til utdannings- og opplæringsformål kan det også gis støtte, det samme til reise, ferieopphold eller ledsagning. Da kan du søke om økonomisk støtte fra legatene som Blindeforbundet administrerer.
Både privatpersoner, klubber, lokallag, fylkeslag og våre syn- og mestringssentre kan søke. Det kan søkes om midler til det som ikke dekkes av andre støtteordninger eller via det offentlige. Det vektlegges reelt behov og / eller en vanskelig livssituasjon, og at søker selv ikke har midler til å dekke det han/hun søker om penger til.
Du kan søke om støtte fra følgende legater:
Legat for barne- og ungdomsarbeid
Skal yte støtte til barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund med særlig vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede barn og unge i fritiden, til samlinger og leirer for barna og tiltak med sikte på å fremme synshemmede barns og unges likestilling i samfunnet.
Utdannings- og opplæringslegatet
Dette er landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak.
Legat for hjelp til selvhjelp
Landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp.
Legat for førerhundarbeid
Yter støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak for å opprettholde og / eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter utlevering til bruker.
Vestlandets Felleslegat
For synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til undervisning og opplæring.
Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
For synshemmede i Akershus og Telemark som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utdanningstiltak.
Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Tilgodeser synshemmede i Finnmark.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her