Legater til ulike yrkesgrupper

Norges Rederiforbunds Hjelpefond

Formålet med fondet er å yte hjelp til trengende norske sjøfolk og deres trengende etterlatte. Søkerens totalinntekt må ikke overstige den høyeste kommunale alderspensjon, inkl. særtillegg, med et tillegg på 30%. Sammen med søknad... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Norges Sildesalgslags Hjelpefond

Formål: 1. Å yte tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere, fortrinnsvis innenfor fiskerier som hører inn under Norges Sildesalgslags omsetningsrett. Men det er også mulighet for å yte tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskerier so... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Norsk Sjøoffisersforbunds legat

Formål: Det skal gis støtte til medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund og medlemmer som har meldt seg ut av forbundet da de sluttet aktiv sjøtjeneste eller deres etterlatte som ifølge søknadsskjema godtgjør at de har behov for økonom... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Norske arkitekters landsforbunds fond og legater

* NALs støttefond. Stipend eller støtte til følgende formål: a Bidrag til arkitekter MNAL som på grunn av sykdom eller andre forhold trenger økonomisk støtte b Bidrag til økonomisk vanskeligstilte etterlatte etter arkitekter M... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Norske Fagfotografers Fond

Fondets midler skal brukes til: A. Understøttelse av eldre fotografer og deres etterlatte. B. Arbeids- og reisestipend til fagfotografer. C. Støtte til prosjekter til fremme av fotografier brukt som illustrasjoner i bøker og andre... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Norske Sjømenns Understøttelsesfond

Berettiget til understøttelse er alle norske sjømenn som på grunn av sykdom eller annet uhell om bord i norske skip i utenriksfart er blitt ervervsudyktig og som følge herav trengende og har vært ervervsudyktig hele tiden siden avmø... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Oslo Maritime Stiftelse

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som ivaretar norske sjøfolks velferd, belyser norske sjøfolks innsats, fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dag... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Oslo Sjømannsforenings stiftelse

Oslo Sjømannsforenings Stiftelse har følgende formål: Yte støtte til medlemmer og medlemmers etterlatte som er dårlig økonomisk stilt. Yte støtte til medemmers videre utdannelse eller gi støtte til utdannelse for medlemmers familiem... Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Stavanger Søemandsforenings Legater

Stiftelsens vedtekter fastsetter at en forsvarlig andel av stiftelsens avkastning av midler skal brukes til støtte for trengende sjøfolk eller deres etterlatte. Les mer