Den norske veterinærforenings støttefond

Midlene skal benyttes til følgende formål: 1. Støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle faglige konflikter, 2. Utredninger av spesielle standsspørsmål, 3. Under særlige omstendigheter kan rentene av fondet også anvendes til understøttelse av medlemmer og deres etterlatte.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her