Marit og Elsa Halsets legat

Til minne om Axel Otto Normann. Utdeles til en eller flere eldre skuespillere, - legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodeses. For øvrig fastsetter legatstyret hvor store legatporsjonene skal være og hva som skal legges til grunn for utdelingen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her