Danmark

Fondet for dansk-norsk samarbeid

Til kortere arbeids- og studieopphold i Norge eller Danmark for danske og norske vitenskapsmenn, kunstnere, forfattere, prester, lærere og studerende. Også til aktiviteter som tar sikte på å vekke interesse for arbeid og kultur i No... Les mer