Fondet for dansk-norsk samarbeid

Til kortere arbeids- og studieopphold i Norge eller Danmark for danske og norske vitenskapsmenn, kunstnere, forfattere, prester, lærere og studerende. Også til aktiviteter som tar sikte på å vekke interesse for arbeid og kultur i Norge eller Danmark. Alle stipendier og tildelinger realiseres i form av opphold på fondets eiendommer: Lysebu i Oslo og Schæffergården ved København.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her