Finland

Norsk-finsk kulturfond

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film... Les mer